Úvod

Vítáme Vás na našich webových stránkách

„Polabské děti-občanské sdružení pro děti a mládež“ vzniklo 25.11.2009 z řad rodičů a občanů obce Libochovany (okres Litoměřice). Jsme nezisková organizace, jejíž akce a činnosti probíhají převážně v naší obci a jejím okolí. Sdružení se věnuje pořádání sportovních a kulturně-vzdělávacích akcí pro děti i dospělé. Snažíme se, aby si návštěvníci z našich setkání odnášeli nejen sportovní zážitky a dovednosti, nové znalosti z kultury, historie a přírody, ale hlavně abychom všichni zažili spoustu legrace a měli na co vzpomínat. Již v minulém roce jsme pro děti pořádali několik akcí, které se vždy setkaly s velkým úspěchem a proto bychom v nich rádi dále pokračovali, rozvíjeli je takovým způsobem, abychom děti mohli každý rok vždy něčím novým zaujmout a přivést do Libochovan mnoho nových návštěvníků. Naší snahou je také oživit české tradice patřící na venkov. Právě proto jsme se rozhodli oživit masopustní veselí, vynášení Morany ze vsi, ale i cvrnkání kuliček. Rádi bychom, aby se tyto tradice dostaly do podvědomí našich dětí a mohlo se v nich dál pokračovat do dalších generací.

O nás

Víme, že děti jsou naše budoucnost a proto bychom rádi do jejich pamětí i srdcí vepsali morální hodnoty jako je kamarádství, pomoc svému okolí, pocit sounáležitosti. A to vše tak, aby tyto hodnoty mohly předávat dál svým dětem a při vzpomínkách se mohly vracet ke svým kořenům.

I love Pets